דף תרומה / תשלומים


מדף זה ניתן להעביר תרומה לישיבה - או לבצע תשלומים שונים. יש לפרט את מטרת התשלום ב'הערות'.

  •  
  • /
  •  
  •  
  • סה"כ לתשלום  

    שלם באמצעות כרטיס אשראי
 
Logo

תורה בישראל - ישיבת היכל אליהו כוכב יעקב


PCI DSS